Kontakt

KONMET sp. z o.o.
76-200 Włynkówko
Ul. Budowlana 1

tel/fax: +48 59 8403765

NIP 839-27-70-730
REGON 771492836
BDO 000059332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000063351
Kapitał zakładowy: 894.880 zł

Dział Tel. E-mail
Dyrektor 597141880 m.zakrys@konmet.pl 
Koordynator Produkcji 597141881 b.wdowka@konmet.pl 
Kierownik Produkcji Redzikowo 597141882 m.kozlowski@konmet.pl 
Kierownik Produkcji Włynkówko 597141883 j.lemanowicz@konmet.pl 
Dział Księgowości 597141824 ksiegowosc@konmet.pl 
Dział Kadr 597141825 kadry@konmet.pl 
Kierownik Magazynu ds. Zaopatrzenia 598413500

magazyn@konmet.pl 

Zapytania prosimy kierować na adres: b.wdowka@konmet.pl