Polityka jakości

Firma KONMET sp. z o.o. zajmuje się profesjonalną produkcją skrzyń ładunkowych  oraz elementów stalowych z wykorzystaniem specjalistycznych blach, zapewniających jakość i zaufanie dla najlepszych produktów. Posiadamy duże doświadczenie w wykonywaniu zabudów-wywrotek na samochody ciężarowe. Nasze kipry wykonane są z wysokojakościowej, trudnościeralnej stali typu HARDOX®, co nadaje skrzyni odpowiednią sztywność i jednocześnie zapewnia lekką konstrukcję. Zabudowy wyposażane są w systemy hydrauliczne, które zapewniają szybkie podnoszenie skrzyni oraz sterowanie tylną klapą czy burtami hydraulicznymi, wszystko według indywidualnych potrzeb naszego klienta. 

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia grupy Bennes Vincent oraz własne i potrzeby rozwoju KONMET Sp. z o.o. stosuje system skutecznego zarządzania zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 9001:2015 w zakresie Produkcja wyrobów metalowych a w szczególności zabudów do ciężarówek, który zapewnia skuteczne zarządzanie, sprawny przepływ informacji i optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów.
Podejmujemy liczne działania mające na celu jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych poprzez:

  • zagwarantowanie stabilnej jakości i produktywności procesów wytwarzania i biznesowych
  • uwzględniania wewnętrznych, jak i zewnętrznych uwarunkowań naszej działalności,
  • wdrażnia nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych zapewniających stały rozwój i doskonalenie firmy;
  • identyfikacji ryzyk i szans w celu osiągania zamierzonych wyników, zapobiegania lub zredukowania niepożądanych skutków,wykorzystywania szans oraz osiągania ciągłego doskonalenia;
  • ciągłego rozwoju kompetencji, świadomości i zaangażowania pracowników realizujących działania związane z jakością naszych wyrobów i wykonywanych usług;
  • optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów;
  • systematyczną analizę rezultatów prowadzonej działalności i podejmowanie działań na rzecz ciągłego doskonalenia
    Zarządzający zobowiązują się do spełniania mających zastosowanie wymagań i ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością opartego na międzynarodowym standardzie w zakresie zarządzania jakością ISO 9001: 2015, oraz w zapewnienie zasobów do jego utrzymania, funkcjonowania i doskonalenia.

Włynkówko, 20.05.2020

pliki do pobrania